Privacyverklaring

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. De Poppetjeskraam verwerkt jouw gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door De Poppetjeskraam worden aangeboden op www.depoppetjeskraam.nl.

 

1. Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder zie je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
- internetbrowser en apparaat type
- reacties, reviews en foto's van jou die je gestuurd hebt per e-mail en/of sociale media kunnen worden geplaatst onder vermelding van jouw voornaam. Foto's van bestelde producten plaats ik op sociale media, de website en voor marketingdoelen zonder vermelding van persoonsgegevens m.u.v. gepersonaliseerde producten.

 

2. Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Door middel van het bezoeken van de website ga je akkoord met deze Privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring. De Poppetjeskraam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van jouw bestelling en betaling
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- je te kunnen informeren over jouw bestelling en/of producten
- om goederen en diensten bij je af te leveren
- ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op dan verwijder ik deze informatie.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

De Poppetjeskraam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

5. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een periode van 12 maanden na je laatste bezoek aan de website, tenzij ik op grond van een wettelijke bepaling verplicht ben persoonsgegevens langer te bewaren. Wat betreft analytische cookies bewaar ik deze gegevens gedurende 26 maanden.

 

6a. Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor een dienst of bestelling of wanneer ik op grond van een wettelijke plicht gehouden ben deze gegevens door te geven aan bevoegde instanties. Onderstaand vind je de betrokken partijen aan wie ik de persoonsgegevens verstrek om een dienst of bestelling mogelijk te kunnen maken:

- Jouwweb: alle gegevens van onze website staan opgeslagen op de servers van Jouwweb.
- PostNL: ik verzend de pakketten via PostNL
- Mollie: mijn digitale betalingen lopen via Mollie.

De Poppetjeskraam heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van jouw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die De Poppetjeskraam via www.depoppetjeskraam.nl verwerkt, en ik accepteer geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites of diensten van anderen. Hiervoor verwijzen ik je graag naar de websites en privacyverklaringen van bovenstaande partijen.

 

6b. Delen van persoonsgegevens in geval van fraude, oplichting en/of diefstal

Ik gebruik jouw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandig ik de gegevens vermeld onder punt 1 aan de overheid. Gegevens als vermeld onder punt 1 kan ik in het geval van oplichting en/of diefstal ook verstrekken aan de politie, justitie en andere opsporingsdiensten en derden om te voldoen aan wettelijke verplichting, rechtelijk vonnis of ter voorkomen van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Ik gebruik technische en functionele cookies tijdens een lopende sessie op de website. Daarnaast gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, maar voor mij noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Bij een eerste bezoek aan de website wordt jouw toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Het kan zijn dat sommige functies op de website niet meer naar behoren werken, indien je computer geen cookies kan ontvangen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account op de website. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid; je kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou te sturen.

Wanneer je hier gebruik van wilt maken kun je per e-mail een verzoek tot inzage sturen, met daarbij gevoegd een kopie van je identiteitsbewijs zodat ik weet dat het verzoek ook echt door jou is gedaan. Hiervoor kun je de app KopieID gebruiken. Dit is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 

9. Beveiliging van je gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

 

10. Wijzigingen in de Privacy Verklaring

Ik houd mijn recht om deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.depoppetjeskraam.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring.